هبلکس

بلوک اتوکلاو شده برای دیوار خارجی غیر باربر

بلوک اتوکلاو شده برای دیوار خارجی غیر باربر

بلوک اتوکلاو شده (بلوک بتن سبک-بلوک بتنی گازی) عمدتاً به عنوان دیوار خارجی غیر باربر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از تبادل حرارتی با فضای خارج جلوگیری كند. ولی در دیوارهای داخلی و نیز با ضخامت كمتر با توجه به عایق صوت بودن، كاربرد دارد.

اطلاع از لیست قیمت بلوک سبک، قیمت چسب بلوک سبک و قیمت پودر آلومینیوم بتن از طریق تماس با هبلکس ایران

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بتن سبک, بلوک اتوکلاو شده, بلوک بتن سبک, بلوک بتنی گازی, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, پودر آلومینیوم, قیمت بلوک سبک, قیمت پودر آلومینیوم, قیمت پودر آلومینیوم بتن, قیمت چسب بلوک سبک, لیست قیمت بلوک سبک, هبلکس ایران