هبلکس

بلوک aac (بلوک اتوکلاوی) و شرایط جوی مناسب پروژه

بلوک aac (بلوک اتوکلاوی) و شرایط جوی مناسب پروژه

در پروژه های بلوک aac (بلوک اتوکلاوی)تیغه چینی در دمای كمتر از 5 درجه سانتی‌گراد ممنوع می‌باشد و در صورت موافقت دستگاه نظارت، باید تمهیدات لازم از قبیل استفاده از ضد یخ، گرم كردن محیط، پوشاندن دیوار با پوشش مناسب و ... را در نظر گرفت.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک AAC, بلوک اتوکلاوی