هبلکس

پروژه بلوک سبک هبلکس و دستگاه‌های مورد نیاز برای اجرا

پروژه بلوک سبک هبلکس و دستگاه‌های مورد نیاز برای اجرا

جهت اجرای دیوارچینی با بلوک aac و بلوک سبک هبلکس ایران به دستگاه خاصی نیاز نمی‌باشد و تنها برای بریدن بلوک aac می‌توان از اره نجاری و یا فرز استفاده نمود. همچنین ابزارهایی مانند كاردك شانه‌ای، كمچه، شمشه، شاقول، ریسمان بنایی و ... برای پروژه های بلوک سبک هبلکس (بلوک فرمستون) مورد نیاز است.
فروش بلوک سبک و فروش چسب بلوک سبک توسط هبلکس ایران با بهترین کیفیت و سریعترین زمان تحویل انجام می شود.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک سبک هبلکس ایران, بلوک فرمستون, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, فروش بلوک سبک, هبلکس, پروژه های بلوک سبک هبلکس, پروژه بلوک سبک هبلکس, فروش چسب بلوک سبک, هبلکس ایران