هبلکس

زمان اجرای پروژه های بلوک سبک هبلکس (فرمستون-ترمستون)

زمان اجرای پروژه های بلوک سبک هبلکس (فرمستون-ترمستون)

کارکردن با بلوک سبک(فرمستون) نیاز به تخصص خاصی ندارد. با توجه به ابعاد بلوک هبلکس ایران و سهولت کار با فرمستون، سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و آجر سفال تا 2 الی3 برابر افزایش می‌یابد. با توجه به حجم كار و محل اجرای كار می‌توان تعداد نفرات را افزایش یا كاهش داد ولی بعد از حمل مصالح به طبقات حداقل دو نفر جهت مسؤلیت‌های زیر مورد نیاز است:
یك نفر استاد كار جهت چیدن بلوک سبک فرمستون(ثرمستون) و تراز و شاقولی كردن دیوار.
یك نفر كارگر جهت ساختن ملات بلوک سبک هبلکس یا چسب بلوک هبلکس و رساندن مصالح به استادكار.
معمولاً یك استادكار و یك كارگر روزی 30 متر مربع دیوارچینی بلوک سبک فرمستون را انجام می‌دهند.

بلوک سبک فرمستون،ثرمستون و ترمستون همگی از نام های دیگر بلوک سبک هستند که در خاورمیانه مورد استفاده قرار می گیرند.
اگر قصد استفاده از بلوک سبک هبلکس را در پروژه های خود دارید، هبلکس ایران می تواند بلوک سبک و چسب بلوک مورد نیاز و مناسب پروژه شما را به قیمت بسیار مناسب ارایه دهد. برای دریافت لیست قیمت بلوک سبک با ما تماس بگیرید.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

ابعاد بلوک هبلکس, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک هبلکس, ترمستون, ثرمستون, چسب بلوک, چسب بلوک هبلکس, فرمستون, قیمت بلوک سبک, لیست قیمت بلوک سبک, ملات بلوک سبک, هبلکس, پروژه های بلوک سبک هبلکس, هبلکس ایران, بلوک سبک فرمستون