هبلکس

نحوه چسب کاری بلوک سبک هبلکس

نحوه چسب کاری بلوک سبک هبلکس

بلوك های هبلكس قابلیت اجرا با انواع ملات‌ها و چسب‌های مخصوص را دارد ولی بهتر است از چسب هبلكس، ملات بلوک سبک استفاده گردد. زیرا باعث بالا رفتن سرعت می‌شود و سطح تمام شده كار مناسب آستر نهایی خواهد بود. همچنین استفاده از ملات بلوک سبک aac و چسب مخصوص، باعث از بین رفتن پرت حرارتی در محل بندهای بلوك سبک هبلکس می‌گردد. ملات های بلوک سبک aac عمدتاً بر دو پایه پلیمری و سیمانی بوده و با توجه به دستورالعمل كارخانه سازنده آماده و كاردك شانه‌ای به ضخامت حدوداً 2 میلیمتر بر روی رج‌های افقی و قائم بلوك هبلکس(ترمستون-فرمستون) استفاده می‌گردند. همچنین برای اتصال بهتر میتوان درزهای بلوکهای هبلکس (ترمستون-فرمستون) را بعد از اجرا با چسب بندکشی نمود.
بلوک هبلکس استاندارد و چسب بلوک سبک هبلکس را می توانید از هبلکس ایران خریداری نمایید.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

AAC, بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک سبک هبلکس, بلوک هبلکس, ترمستون, چسب بلوک, چسب بلوک سبک, چسب هبلکس, فرمستون, ملات بلوک سبک, هبلکس, بلوک هبلکس استاندارد, بلوک‌های هبلکس , هبلکس ایران, بلوك های هبلكس