هبلکس

مشخصات فنی چسب هبلکس-ملات هبلکس استاندارد

مشخصات فنی چسب هبلکس-ملات هبلکس استاندارد

مشخصات فنی چسب هبلکس (ملات بلوک سبک aac)، توسط كارخانه سازنده بر روی كیسه‌ها درج می‌گردد كه در مورد كارخانه‌های مختلف متفاوت است. چسب هبلكس و ملات بلوک هبلکس یا چسب aac معمولاً در كیسه‌های 25 كیلوگرمی به بازار عرضه می‌گردد
نکته : در بازار چسب‌های هبلكس(ملات بلوک سبک aac) مختلفی موجود است كه هر كدام نامگذاری‌های مختلفی دارند. بهتر است كه چسب بلوک(ملات بلوک سبک aac) مورد نیاز از همان كارخانه سازنده هبلكس (بلوکaac) تهیه شود تا با هبلكس (بلوکaac) تولیدی آن كارخانه بهترین اتصال را ایجاد نماید.
توصیه می شود خرید بلوک هبلکس با خرید چسب هبلکس هر دو از یک کارخانه تولید بلوک سبک صورت گیرد.
معمولا هر کارخانه تولید بلوک سبک متناسب با محصول خود، چسب هبلکس و ملات هبلکس استاندارد و ملات بلوک سبک را تولید می کند.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک سبک, بلوک سبک AAC, بلوک هبلکس, بلوکAAC, تولید بلوک سبک , چسب AAC, چسب بلوک, چسب هبلکس, خرید بلوک هبلکس, کارخانه تولید بلوک سبک , ملات بلوک سبک, ملات بلوک هبلکس, ملات هبلکس, هبلکس, ملات هبلکس استاندارد, خرید چسب هبلکس