بلوک سبک AAC

هبلکس تبریز 

هبلکس تبریز هبلکس میانه . شهرستان تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی میباشد و با شهر میانه نیز در یک استان است . این شهرستان یکی از شهرستان های زیبا ایران میباشد و سالانه مسافرین زیادی به این شهرستان برای تفریح مسافرت میکنند . این شهر در میان دو رشته کوه قرار دارد که باعث میشود بر آب هوا این شهر تاثیر بگذارد البته این رشته کوه ها گسل های زلزله خیز نیز میباشند اما برای ساخت ساز در این شهر ها ما راه کاری داریم از مزایا این راه این است که ساختمان را با هزینه کم در واقع کمترین هزینه میتوانید بسازید و البته از جمله مزایا دیگر هم این است که خانه شما در برابر گرما و سرما عایق است و همچنین در برابر زلزله مقاوم است این راه حل برای ساخت سوله ها و همچنین کانال های انتقال حرارت یا سرما نیز قابل اجرا است . این راه حل استفاده از مصالح ساختمانی جدید و عایق است .  مصالحی که شاید تا به امروز در ساختمان های مختلف در تبریز و میانه دیده باشید اما آشنا نباشید با این محصولات . نکته که قبل از معرفی محصول باید عرض کنم خدمت شما این است که مهمترین بخش در یک ساختمان دیوار های یک ساختمان هستند و پس از آن سقف یک ساختمان این دو مورد درون اسکلت یک ساختمان قرار میگیرد . اما محصول ما در مورد دیوار چینی است و کاربرد این محصول در دیوار چینی است در واقع ما امروز قصد داریم تا بلوک های را به شما معرفی کنیم که در شهر خود زیاد دیده اید بلوک ا سفید رنگ با ابعاد بزرگ و تو پر است که مزایا زیادی برای شما دارد

مزایا هبلکس در تبریز

مزایا هبلکس در تبریز و مزایا هبلکس در میانه . خب تا اینجا آشنا شدیم که هبلکس محصولی نوین است که با کمترین هزینه ویژگی های به خانه شما میدهد و همچنین این بلوک ها چه ویژگی های نیز در بر دارد که باعث میشود ساختمان سازان از این بلوک ها برای ساختمان ها استفاده کنند اما مزایا این بلوک ها در این شهر ها این است که اول از همه ساختمان را در برابر عوامل خارجی مثل سرما و گرما و رطوبت عایق میکند بعد از آن این بلوک ها از سازه در مقابل سیل و زلزله نیز محافظت میکند و باعث تخریب نمیشود همچنین سایز بزرگ این بلوک ها باعث میشود تا سرعت اجرا در این ساختمان را به مراتب بیشتر شود که از سوی هم باعث کاهش هزینه های نیرو اجرا میشود و البته این بلوک ها نیاز به نیرو اجرا زیاد ندارد و با دو نیرو اجرا میتوانید روزانه بیشتر از 150 متر مربع دیوار چینی انجام دهید . از جمله مزایا دیگر این بلوک ها میتوان به عدم نیاز به کچ خاک اشاره کرد

سایز هبلکس تبریز

سایز هبلکس تبریز و سایز هبلکس میانه در این شهر ها هبلکس را با سایز های مختلف استفاده میکنند اما خب بسته به آنچه که از این بلوک ها استفاده میکنید و قوانین شهر سازی باید از دیوار های با پهنا 15 یا 20 سانتی متر برای دیوار چینی استفاده کنید و بعد از آن از دیوار های 10 یا 12 برای تیغه های داخلی استفاده کنید البته سایز 8 هم است که معمولا از این سایز برای دور آسانسور ها میتوانید استفاده کنید .

کارخانه هبلکس تبریز

کارخانه هبلکس تبریز . کارخانه هبلکس میانه . کارخانه هبلکس به مجموعه ای از دستگاه ها و نیرو انسانی گفته میشود که در راسته تولید بتن سبک هبلکس فعالیت میکنند .  اما کارخانه هبلکس مثل کارخانه بلوک سیمانی نیست که از نهایتا دو دستگاه تشکیل شده باشد بلکه دستگاه های مختلف است که هر کدام وظایف خاص خود را دارد در کارخانه بلوک سیمانی خبری از دستگاه اتوکلاو نیست اما هبلکس دستگاه اتوکلاو دارد که باعث میشود هبلکس با بلوک ها دیگر تفاوت داشته باشد . کارخانه هبلکس تبریز بلوک را در ابعاد مختلف تولید میکند و کیفیت هبلکس را همیشه الویت کار خود قرار داده است .

خرید هبلکس در تبریز

خرید هبلکس در تبریز و خرید هبلکس در میانه . شاید سوال شود که در شهر تبریز یا شهر میانه چگونه میتوان هبلکس را تهیه نمود یا مرکز فروش هبلکس در تبریز کجاست ؟  برای خرید هبلکس شما میتوانید با ما تماس بگیرید و هبلکس را در هر ابعاد که نیاز دارید خرید کنید البته کار ما فقط فروش هبلکس نیست بلکه قبل از فروش هبلکس نمونه پروژه های هبلکس را میتوانید ببنید و بعد از خرید هم میتوانید با مشاوره های اجرا را نیز از ما دریافت کنید

تلفن تماس هبلکس تبریز

تلفن تماس هبلکس تبریز و تلفن تماس هبلکس میانه شماره های داخل سایت شماره های خرید هبلکس در این شهر ها هستند و میتوانید با این شماره ها تماس بگیرید و نمونه پروژه های ما را ببیند و همچنین اقدام به خرید کنید یا مشاوره دریافت کنید

تلفن تماس : 09127910460 – 02136296553

بتن حاوی سنگدانه های سبک وخصوصیات آن

به طورکلی به کارگیر مصالح سبک درساخت بتن دامنه وسیعی داردوباروش های مناسب می توان بتن باوزن مخصوص بین300تاحدود1850کیلوگرم برمترمکعب به دست آورد.برای هرمصالح خاص،مقاومت بتن سبک تهیه شده باافزایش وزن مخصوص آن بالامی رودولی به طورکلی میزان سیمان مصرفی درتهیه این نوع بتن هاتاحدی بایدبیشترازبتن حاوی سنگدانه های معمولی باشدتامقاومت یکسان حاصل گردد.البته هیچگونه رابطه سازه ای بین مقاومت مصالح مصرفی ومقاومت بتن سبک ساخته شده وجودندارد.

بتن های ساخته شده بامصالح سبک وزن به ظاهرمشابه ممکن است

به میزان وسیعی دارای خواص متفاوتی باشند،لذاکنترل دقیق

عملکردهرنوع مصالح سبک ضروری است.خواص بتن ساخته

شده باین سنگدانه هاتحت تاثیردانه بندی،مقدارسیمان،

نسبت آب به سیمان،استفاده ازموادافزودنی و

همچنین درجه تراکم قرارخواهدگرفت.

نکات اصلی که بایدموردتوجه قرارگیرندعبارتنداز:

کارآئی بتن

جمع شدگی ناشی ازخشک شدن وتغییرشکل های

ناشی ازخشک شدن وتغییرشکل های ناشی ازحزکت رطوبت

البته عوامل دیگری ازقبیل مقاومت وانتقال حرارت که

رابطه نزدیکی باوزن مخصوص سنگدانه دارندنیزبایددرنظرگرفته شود.

بتن های حاوی سنگدانه های سبک به طورکلی براساس

مصرف وخصوصیات فیزیکی به سه گروه

اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارتنداز:

بتن سازه ای

بتن عایق کننده

بتن سازه ای –بتن عایق کننده

درسنگدانه های سبک،به دلیل وجودسیستم منافذ

اسفنجی،وزن مخصوص ذرات کم است.ساختاردرون

ذرات معمولادردرجه حرارت های بالابه وجودمی آید.این

پدیده به علت تشکیل شدن گازهای حاصل ازتاثیرات

حرارت برروی مواداولیه که به طورهمزمان باهمجوشی

صورت می گیردودرنتیجه انبساط گازومحبوس شدن آن

درتوده پیروپلاستیک وروان حاصل می گردد.سنگدانه های

سبک سخت وبادوام درشرایطی به وجودمی آیندکه

منافذریزباتوزیع یکنواخت وغیرمتصل به یکدیگرداخل

فازشیشه ای به صورت یکنواخت ومنافذترک ایجادشود.

سنگدانه های سبک وبتن سازه ای سبک

بتن سازه ای سبک عمدتاحاوی سنگدانه های سبک ازجنس

سنگ رس،رس،سنگ لوح منبسط شده،روباره منبسط شده،

خاکستربادی وهمچنین سنگدانه های متخلخل سبک حاصل

ازمنابع طبیعی آتش فشانی می باشد.حداقل مقاومت

فشاری بتن سازه ای حاوی سنگدانه های سبک توسط

استانداردASTM به شماره C-330 واستانداردتوسعه

بتن آمریکا(ASI318) به شر زیرتعیین شده است:

دربتن سازه ای ساخه شده باسنگدانه های

سبک وزن مخصوص خشک شده درهوادرسن28روزمعمولا

بین1850تا1440کیلوگرم برمترمکعب می باشدومقاومت فشاری

بیش از2/17MPA است اماممکن است وزن مخصوص تعادلی

تا1900کیلوگرم برمترمکعب نیزمطابق باالزامات پروژه ها مورداستفاده

قراربگیرد.اغلب بتن های سبک سازه ای به کاررفته درسازه هادارای

وزن مخصوص تعادلی بین 1600تا1760کیلوگرم برمترمکعب می باشند.

بررسی مزایای بتن های سبک

بتن سبک وانواع آن

دریک تعریف کلی بتنی که وزن آن درمقیاس حجمی به طورمعمول کمتراز1750کیلوگرم مترمکعب باشد رابتن سبک می نامند.واضح است که این نوع بتن درمقایسه بابتن معمولی وزن کمتری دارد.بتن های سک رامی توان دریک نگاه کلی به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:

1-بتن دانه سبک

1-1دانه های سبک حاصل ازضایعات کوره صنایع

1-2دانه های سبک مصنوع

2-بتن بدون ریزدانه

3-بتن همراه باموادشیمیایی هوازا

3-1بتن کفی یااسفنجی

3-2بتن گازی

بتن سبک دانه به بتنی اطلاق می شودکه سبکی آن هابه واسطه استفاده ازمصالح دانه سبک مانندپرلیت وپویس وسایرپوکه های معدنی تامین شده است.بتن بدون ریزدانه همان بتن معمولی است که پس ازحذف مصالح ریزدانه،تخلخل ناشی ازنفوذعناصردانه درشت پرنشده ونتیجتایافت بافت متخلخل ایجادشده موجب سبک شدن آن گردیده است.بتن سبک گازی یابتن هواداراتوکلاوشده (AAC)به بتنی گفته می شودکه سبکی آن هابه دلیل استفاده ازمصالح دانه سبک باحذف ریزدانه نمی باشدبلکه مواداولیه معمولی درفرآیندتولیدودرحضورعوامل تولیدکننده گازباحباب های ایجادشده توسط فوم،بافت متخلخل وسبکی رابه وجودمی آورند.

مصلح اولیه وفرآیندتولیدAAC

به طورکلی محصولاتAACازترکیب دوماده زیرتشکیل می شود:

ماده باپایه سیلیسی

ماده چسباننده

ازسیمان پرتلندمعمولی وآهک معمولابه عنوان ماده چسباننده استفاده می گردد که این مواددرطی فرآینداتوکلاویاسیلیس واکنش انجام داده وسیلیکات کلسیم هیدراته تولیدمی شود.

یکی ازروش های هوادارکردن بتن اعمال گازاست که این گازتوسط واکنش شیمیایی دربتن تولیدمی گردد.بدین منظورملات بایدکارایی مناسب داشته باشدتاملات به طوریکنواخت توسعه یافته وازملات خارج نگردد.بنابراین سرعت ایجادحباب گاز،روانی دوغاب وزمان گیرش بایدهماهنگ باشد.ازمعمول ترین روش های اعمال گازیاحباب درتولیدبتن گازی استفاده ازپودرآلومینیوم است.واکنش بین پودرآلومینیوم باهیدروکسیدکلسیم سبب آزادشدن هیدروژن که عامل تخلخل است می شودودرنتیجه حباب هاتشکیل می گردند.لازم به ذکراست که می توان ازپودرروی یاآلیاژآلومینیوم نیزبرای تولیدحباب هااستفاده نمود.

مایه سیلیسی موردمصرف بایددارای دست کم70درصدSIO2باشد.درموردسیمان مصرفی،زمان گیرش آن،مقدارقلیایی بودن محیط،درصدسولفات ومیزان نرمی آن عوامل مهمی هستند.آهک که نقش موثری درکیفیتAACداردازنظرناخالصی تنهامحدودیتی که داردمیزانmgoمی باشدونبایدمقداراین ماده درسنگ آهکی که آهک ازآن به دست آمده،بیش از2درصدباشد.آب درتولیدAACبرای انجام واکنش های فرآیندتولیدرامی توان به دودسته کلی تقسیم بندی کرد:

ایجادتخلخل دردوغاب ترکیب مواداولیه شامل(سیلیس،سیمان،آهک،پودرآلومینیوم)

عمل آوری بتن توسط فرآینداتوکلاو(تحت فشاروحرارت)(عمدتاتا14اتمسفرو180درجه سانتی گراد)ودراتوکلاوانجام می پذیرد.

تولیداین نوع بتن متخلخل اتوکلاوشده درازای دوویژگی منحصربه فرداست.

اول اینکه شرایط سوسپانسیونی کامل بانسبت آب به سیمان 25%-35% ودوم عمل آوری تحت فشاروحرارت بالادراتوکلاوطی مدت زمان حدود14ساعت.لذابرای برقراری شرط اول کلیه مواداولیه مورداستفاده بایدبه صورت میکرونیزه وارد فرآیندشوندچراکه وجودذراتی باابعادمیلیمترویابالاترمحیط سوسپانسیونی وغلظت موردانتظاربرای واکنش های شیمیایی مربوطه راصلب می نماید.این موضوع باعث می شودکه فرآیندتولیداین محصول باانواع دیگرمحصولات بتنی تفاوت اساسی داشته باشد.محصول به دست آمده بعدازاتوکلائونیازبه عمل آوری دیگری نداردوقطعات تولیدشده می توانندبعدازسردشدن مورداستفاده قرارگیرند.

مشخصات فنیAAC

چگالیAACبه طورمعمول بین 300تا800کیلوگرم برمترمکعب است،اگرچه بیرون ازاین دامنه نیزامکان تولیدAACوجودداردامامعمول ترین جرم حجمی AACحدود550کیلوگرم برمترمکعب است.وزن یک مترمکعب بلوکAACحدود550تا600کیلوگرم که حدودیک سوم مترمکعب آجرفشاری وزن دارد.

کارپذیری:

برخلاف مصالح  معمولی مثل آجروسفال،AACرامی توان به راحتی سوراخ نمود،میخ زد،بریدویاشیارداد.ازابزارمعمولی نجاری نیزمی توان برای برش استفاده نمودولی اره های مخصوص وابزارتراش ویژه ای نیزبرای این کاروجوددارد.

 

 

فناوری نانوساختمان

الف:بتن باکارایی بسیاربالا:

چسب های نانومقیاس رامی توان به عنوان

بتن استفاده کردکه خواص جدیدشامل کارپذیری،

استحکام ودوام دارند.افزودن نانوذرات اکسیدسیلسیم

تخلخل های موجوددربتن راپرکرده وباعث سخت تر

ومتراکم شدم بتن می شود.دربتن بااستحکام

وکارایی بسیاربالابرای بهبوداستحکام کششی

ازرشته های فولادی نیزاستفاده می شود.

این نوع ازبتن هااستحکام فشاری تا200N/MM دارد.

افزودنی های پلیمری باعث پایدارشدن سوسپانسیون

شده وبرای سیمان های خودمتراکم شونده

استفاده می شود.استحکام بسیاربالاچگالی

این نوع بتن درسازه هایی مانندپل هابسیارمناسب است.

ب:ملات برای کارهای تعمیری بتن:

اثرات محیطی مانندرطوبت،نمک،بادوباران؛ضربات

وبارگذاری شدیدباعث آسیب دیدن ساختاربتن

وایجادترک وجدایش آن می شود.این موضوع

هزینه های بالایی به صنایع ساختمان تحمیل می کند.

ملات های تعمیری جدید که بافناوری نانوتولیدشده اند،

چگالی بالاتر،استحکام خمشی وفشاری بالاتری دارند.

این موادآسیب به بتن راکاهش می دهند.

وزن کم وکارپذیری مناسب ازدیگرمزیت های این بتن هامی باشد.

ج:بتن های فوتوکالیستی:

تحت تاثیرپرتوهای ماورای بنفش نورخورشید،

واکنش های شیمیایی درحضوردی اکسیدتیتانیوم

تسریع می شود.محصول این واکنش رادیکال های

اکسیژن است که دراثرتجزیه موادآلی تولیدمی شوند

این فرآیندفوتوکالیست نامیده شده ودرصنعت

ساختمان ومعماری برای ساخت موادساختمانی

خودتمیزشونده برای تصفیه هوااستفاده می شوند.

زمانی که ازاین مواددرلایه بالایی بتن استفاده می شود،

فعالیت های فوتوکالیستی نانوذرات اکسیدتیتانیوم

باعث تجزیه آلودگی هاوموادآلی شده وبابارش

باران تمیزمی شود.بااستفاده ازاین فناوری نمای

بیرون ساختمان ظاهراولیه خودرادردوره زمانی

طولانی تری حفظ می کند.

د:پایدارسازی زمین درساخت جاده:

به منظورمحافظت ازجاده دربرابرآسیب دیدگی،

لایه زیرین جاده بایدبه خوبی آماده سازی شود.

پلیمرهای جدیدی که ذرات نانومقیاس اکسیدسیلسیم

درآن توزیع شده اند بابتن مخلوط شده وبرای

زیرسازی مورداستفاده قرارمی گیرند.دراین بتن

باکارایی بسیاربالا؛نانوذرات اکسیدسیلسیم

فضای بین ذرات بتن راپرکرده ومنجربه تشکیل

بتن بازمینه متراکم ویکنواخت می شود.همچنین

این پلیمرهاضدآب هستند وظرفیت جذب آب

راکاهش می دهند.تین امرمقدارجذب آب

توسط لایه های زیرین راکاهش داده و

مقاومت آن هارابهبودمی بخشد.

2-عایق های حرارتی،صوتی وتنظیم کننده دما:

یکی ازبزرگترین چالش هادرصنعت ساختمان بازسازی

ساختمان های مسکونی وتجاری موجودازجنبه

مسائل حرارتی است.استفاده ازموادعایق برپایه

فناوری نانوسهم بزرگی دراین زمینه دارد.درگذشته

مصرف انرزی به صورت پایدارافزایش می یافت.

دراتریش درسال2009میزان مصرف 80درصد

بیشترازسال1970بوده است.

درمصارف خانگی،حدود30درصدانرژی برای گرمایش

استفاده می شود.این بخش به صورت بالقوه برای

ذخیره انرژی بسیارمناسب است.براساس

برنامه بهینه سازی انرژی درکشوراتریش

تاسال2017بایدبه اندازه 9درصدمصرف انرژی کاهش

یابد.ابداعات جدیددرحوزه فناوری نانوامکان عایق

کاری ساختمان رافراهم کرده است.ازجمله نانوموادی

که دراین زمینه مورداستفاده قرارمی گیرندشامل

آئروژل ها وصفحات عایق خلامی شود.

آئروژل ها:بک ماده سبک وزن است که به عنوان

مثال ازسیلیکاتولیدمی شود.ژل حاصل طی

فرآیندی خاص خشک می شودکه باعث ایجاد

ساختاری بابیش از95% تخلخل می شود.این

آئروژل سیلیکایی دراواخردهه30مبلادی تولیدشد.

هدایت حرارتی موادباتخلخل های نانومتری

بسیارکم است چون تعدادکمی مولکول های

گازدراین فضاوجوددارد وحرارت ازطریق

این مولکول هاجابجامی شود.

صفحات عایق خلا:درمیان این صفحات از

سیلیکای نانومقیاس ،گرافیت یاسیلیکون

کاربیت تحت خلااستفاده شده است.

دراطراف آن ورقه های متراکم وپایداری که

ازموادمصوعی وآلومینیوم ساخته شده است،

قرارمی گیرد.باحذف هواک منجربه هدایت حرارتی

می شود،بااستفاده ازاین پنل هاکه ضخامت2-4CM دارند

می توان به خواص عایق های سنتی باضخامت20CMدست

یافت.این صفحات درداخل وخارج ساختمان استفاده می شوند.

زیر مجموعه ها

هبلکس ایران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

کسب نتایج قابل قبول در آزمایش های متعدد مصالح سبک ساختمانی، حفظ و ارتقا دایمی کیفیت محصولات بلوک سبک AAC و چسب بلوک سبک، تنوع زیاد در ابعاد و اندازه و قیمت مناسب بلوک های سبک از جمله دلایل استقبال خوب مشتریان از هبلکس ایران می باشد.ما بلوک سبک مورد نیاز شما را به مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در هر جای ایران تقدیم و ارایه می کنیم

تلفن تماس : 09127910460

تلگرام : 09127910460